ostatní

E MALAMA I KA HEIAU
IDE VERE VER NITA OČÚN
JEMAJA ASESU

MATKA LASANA

DNES JE NĚCO KRÁSNÉ ZAS
LASANA NAMA OM
LASANA MATKA LASANA
LASANA SÁÍ BÁBÁ HARÉ
LÁSKA MÁ JE LASANA
LÁSKO LÁSKO LASANO
PODÁVÁM TI PODÁVÁM
PRO SAMU LÁSKU K NÁM
SVĚTÝLKO V NÁS..
VĎAKA MATKA
V SRDCI SVÉM..
Z KRÁLOVSTVÍ SVĚTLA
ZPÍVÁM HALELUJA

gajatri.net