RÁMA

AJÓDHJA VÁSI RÁM..
ÁTMA NIVÁSINI RÁM
DÁNAVA BHANDŽANA RÁMA..
DŽAJA BÓLO SÍTÁ RÁM
DŽAJ SÍTÁ RÁM DŽAJ..
HARÉ RÁMA RÁMA RÁM
JE SLADKÉ BOŽÍ JMÉNO
KAUŠALJATMAJA RÁMA..
OM ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM..
PATÍTA PÁVANA RÁM
PRÉMA MUDITA MANASE..
PRÉMA SE GÁO PÁVANA NÁM
RAGHUPATÉ RÁGHAVA..
RAGHUPATI RÁGHAVA..
RÁMA BÓLO RÁMA BÓLO
RÁMA DŽAJAM RAGHU..
RÁMA LAKŠMANA DŽANAKÍ
RÁMA RÁMA RÁMA RÁMA
RÁM RÁM BHADŽOMANA..
RÁMA GÁJATRÍ
RÁMA RÁMA RÁM...
SÍTÁ RÁM SÍTÁ RÁM
SÍTA RÁMA OM DŽAJ..
ŠRÍ RÁMAČANDRA..
ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA..

gajatri.net