RÁMA

AJÓDHJA VÁSI RÁM..
ÁTMA NIVÁSINI RÁM
DŽAJA BÓLO SÍTÁ RÁM
DŽAJ SÍTÁ RÁM DŽAJ..
HARÉ RÁMA RÁMA RÁM
JE SLADKÉ BOŽÍ JMÉNO
OM ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM..
PRÉMA MUDITA MANASE..
RAGHUPATI RÁGHAVA..
RÁMA BÓLO RÁMA BÓLO
RÁMA LAKŠMANA DŽANAKÍ
RÁMA RÁMA RÁMA RÁMA
RÁM RÁM BHADŽOMANA..
RÁMA GÁJATRÍ
RÁMA RÁMA RÁM...
SÍTÁ RÁM DŽEJ HANUMÁN
SÍTÁ RÁM SÍTÁ RÁM
SÍTA RÁMA OM DŽAJ..
ŠRÍ RÁMAČANDRA..
ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA..

gajatri.net