"Milníky omylníky"

Milník je patník s údaji o vzdálenosti. Mylník je od slova omyl a je to patník, který ukazuje místo, kde děláme chybu.
Snahou duchovního člověka je vymázávat všechny rozdíly tam, kde žádné rozdíly nejsou, a rozlišovat tam, kde je to zapotřebí. Rozdíly v pojmenovávání věcí nemění obsah věcí a nesprávný pohled zase obrací vše naruby.

Slovo Bůh
Nejzřetelnější rozdíly, tam kde žádné rozdíly nejsou, činíme ve slově Bůh.
Ve všech částech světa, ve všech kulturách, naleznete slovo, které pojmenovává toto jedno jediné tajemství našeho života. Ač je toto "Jsoucno" popisováno různými jmény (pozor i Bůh je jméno a to těžko doložitelného původu), nemůžeme přeci považovat Boha, Alláha, Brahmu, Ducha atd. za odlišné. Je snad voda v Americe jiná než v Asii. Také má mnoho jmen, ale všichni dobře víme, že je to voda, i když ji někdo říká water, pání, nebo voda.
Proto člověče: "Zbav se tohoto omylu a věz, že jsoucno je jsoucnem,
ať jej jakkoliv nazveš"
.
Proto má člověk rozum, nástroj rozlišování, kterým rozlišuje mezi pravdou a nepravdou. A největší důkaz toho je, když si teď v tuto chvíli (zkuste to), zkusíte uvědomit a popsat sami sebe a vše kolem v tomto obrovském vesmíru. Zkuste si uvědomit celek a dejte tomu nějaké jméno. Zajisté se neshodneme a přesto myslíme na jedno a totéž.
Loka samasta sukhino bhavantu

Slovo mysl, vědomí, atd.
Podobně jako u slova bůh, kde popisujeme jsoucno,
činíme mnoho rozdílů v pojmenování nástroje, kterým vše vnímáme a pozorujeme. Tedy mysl, vědomí, rozum, intelekt, myšlení atd., tak jak tomu kdo říká. Měli bysme se shodnout na tom, že to je nástroj, který používáme k pozorování a vnímání všeho kolem sebe a především uvnitř sebe. Je mnoho duchovních směrů a každý používá trochu jiný termín pro tento nástroj.
Inu proto člověče: "Uvažuj, pozoruj, pochop a věz, že vnímání je vnímání, ať jej nazveš, jak jej nazveš"
Od vnímání je však blizoučko k jsoucnu. Proto někteří popisují osobní vědomí a univerzální vědomí jiní zase malé já a a Velké Já a tak dál a tak dál. Člověk aby se v tom vyznal. Jestli jste dle předešlého odstavce zkoušeli uvědomit si ono jsoucno, jistě nenajdete ani teď ten nejoptimálnější výraz pro to, čím jste to vše vnímali. Toť nás mimo jiné vede k poznání,
že co je důležité, to není vidět
a nedá se to ani dost dobře pojmenovat. A proto buďme soudní a neodsuzujme druhého za to, že něco nazývá jiným jménem.
Om Sáí Rám

Náboženství a sladkost
Tak jak popisujeme mnoha jmény Boha,
tak přirozeně vznikla i náboženství a mnoho duchovních směrů. A bylo by opět omylem, kdybychom vnímali všechny tyto směry za odlišné a měli vůči některým z nich zášť či nenávist. Všechny se zabývají cestou k poznání a mají především v základě jednotné prvky. Tak jako si můžeme vybrat z různých tvarů cukroví, které se nám líbí, tak zde jsou různá náboženství, abychom si vybrali co je nám milé. Moudří však vědí, že vše pochází z jedné ingredience, cukru, potažmo božské sladkosti.
Tedy že vše je z jednoho zdroje, a nečiní tak žádné rozdíly.
Tak milí člověče:"Ať už jsi jakéhokoli vyznání, nemysli si, že tvůj kousek sladkosti je ten jediný a pravý a už vůbec se nesnaž jej nikomu vnucovat. Naopak, zkus ochutnat i jiné a věz, že si také pochutnáš".
Ámen

Láska
Co není vidět to je v životě důležité.
Láska. Opět slovo popisující cosi, co může každý jinak vnímat. Já bych se přikláněl k lásce jako synonymu slova pro jsoucno. Bůh je láska, láska je Bůh. Tvrdí mnozí duchovní učitelé. A tak bych rozlišoval mezi světskou láskou - láskou k někomu nebo k něčemu a láskou božskou - láskou ke všemu. Boží láska, láska ke všemu je patrna například u stromu. Strom celý svůj život dává potřebný kyslík a slouží i po své "smrti" jako materiál, který používáme. Tomu říkám láska ke všem. Tak i slunce nebo voda a celá příroda je pro nás vzorem toho, jak máme milovat. Příroda se takto projevuje přirozeně. Ale i v nás, vždyť jsme přece také součástí přírody, je láska přirozená.
A proto člověče: "Miluj vše a věz, že láska je tvou přirozeností a jejím projevem je dávání a sdílení".
Zde tedy není mnoho slov pro slovo láska. O to více je však třeba chápat co to láska je. A tak se pozorně dívejme, nejlépe na přírodu nebo na duchovní učitele, ať víme o co jde.
Šalom aleichem

 

www.gajatri.net