Slovo sanskrt (v dévanagarí se píše v české transkripci - samskrtam)
se do češtiny dá přeložit jako "dokonale složený".
Sanskrt je starověký jazyk s rozvinutým skloňováním a časováním. Je příbuzný i starým jazykům evropy a Íránu. I v češtině máme mnoho slov ale i jejich skloňování podobné sanskrtu. Zde jen pár příkladů.

Tri - tři      džívati - žít
dvara - dveře      asi - jsi
veda - vědění      plavate - plavat
čaturthat - čtvrtýSanskrt zaznamenali staří ršiové, kteří vlastně přenesli vibrace jednotlivých prvků do slovního vyjádření. Proto se říká, že sanskrt zaznamenává ve slovní, tedy zvukové podobě, skutečnou vibraci významu daného slova. Například slovo Šánti vyjadřuje vnitřní mír. Nebo slabika Om, která zaznamenává prvotní zvuk vesmíru. I proto mají mantry sílu předávat své poselství.
Do písemné podoby se sanskrt zapisuje v písmu dévanágarí, které se dodnes používá například v hindštině.

odkazy

* skloňování
* internetový překladač sanskrt-francouzština
* internetový překladač sanskrt-angličtina
* slovník nesprávně transliterovaných slovíček na stránkách Tantra joga
* a tamtéž sanskrtský slovníček
* anglicky psané stránky o sanskrtu

sanskrtská abeceda


 

www.gajatri.net