Kdo si hraje nezlobí. A hrát si se slovy je někdy velmi zajímavá a hlavně poučná věc, jak nížeji uvidíte. Máte pochybnosti ? No tak to jste již chybu udělali. "Po" "chybnost" totiž vždy přichází "po" "chybě", a onou chybou je nedůvěra, nevíra v to dobré, v Boha. Z duchovního hlediska jasná věc. Tak dejte pozor, nepochybujte a věřte.

A že nikde není žádný Bůh. Anglicky se to řekne God is nowhere. Sáí Bábá tento výrok jednou trochu pozměnil a řekl God is now here. Ano Bůh je teď a tady, tak zní překlad po úpravě. Teď a tady, teď a tady....

V jednoduchosti je síla, známé to rčení. No to je jasné, co je z jednoho ducha je jednoduché a co je složité to je složeno z mnoha věcí. Bytí je jedno, takový postoj nám dá sílu, jak jednoduché. Když budeme život rozdělovat na můj a tvůj a tamtoho, tak je to složité. Inu, buďte z jedné duše a naleznete jednoho Ducha.

Běžte k lidem sklidem, s Bohem. Sbohem

Vše je dokonalé, nevěříte ? Vždyť v tomto okamžiku, vše co jste vykonali, už skončilo a je tedy "dokonáno". A tedy dokonalé. Z toho vyplívá. Buďte v hlavě v přítomnosti a vše bude dokonalé.

Já sám Jásám. Blaženost je stav, kdy se sami setkáváme uvnitř sebe s Bohem. Sami se sebou. A to může být i uprostřed křižovatky. Inu "já sejte", a "za sejete" všude radost a lidé vás budou mít "rádi dosti" a budete v radosti bez starosti. Ej!

Chcete dosáhnout Boha ? Ale to co je uvnitř není třeba dosahovat. Vždyť je přímo na dosah.

Co je to osvobození ? Osvojení si Boha. Osvoboďte Boha z vlastního vězení mysli.

Představte si něco krásné. Představováním si toho se ocitnete před stavem toho. A potom stačí už málo , aby se to stalo stavem skutečným. Stačí jeden skutek a představa je skutečná. A proto představujte si a uskutečňujte.

Vysvětlení Boha znamená rozsvícení v mysli !

Pochopit Boha znamená uchopit Ho, být jím , chopit se Ho.

Jste lační po zboží , mě stačí boží, to zbožňuji.

Když v sobě provedeme úklid, budeme mít klid

Nemoc je známkou chybějící moci. Moc chybějící moci je potom bezmoc. A jak si pomoci k moci. Zmocněním mocného ega.

Ticho je božské. Silent je anglický ekvivalent pro ticho. Vyslovuje se "sailent". Získejme silent tím , že svou mysl ponoříme v "Sáí lend" - v Zemi Sáího.

Všechna historie je božská , je to His story (Jeho příběh).

Co je to odpuštění? Vypuštění z hlavy!

"All are One - Be alike to Everyone"

Svámí je vždy S vámi. 
www.gajatri.net