K

KÁLADHITÁJA DHARMA RUPÁJA
KÁLATITÁJA SIDDHI RUPÁJA
KÁLA VINÁŠINI KÁLÍ DŽAJA DŽAJA
KDE JE VÍRA TAM JE LÁSKA
KDO HLEDÁ NAJDE CESTU SVOU
KDO JSEM JÁ KDO JSI TY
KDYŽ MYSLÍŠ JENOM DOBRÉ
KIRIE ELEISON
KLID A MÍR
KOLEM NÁS A UVNITŘ NÁS
KRIŠNA GÁJATRÍ
KRIŠNA MÁDHAVA
KRIŠNA MURÁRÍ BHAVA BHAJA HARI
KUDY KUDY VEDEŠ CESTO MÁ

L

LAKŠMÍ GÁJATRÍ
LASANA NAMA OM
LASANA MATKA LASANA
LASANA SÁÍ BÁBÁ HARÉ
LÁSKA JE VŠECHNO KOLEM NÁS
LÁSKA MÁ JE LASANA
LÁSKA PROBUDÍ LÁSKU
LÁSKO BOŽE LÁSKO
LÁSKO LÁSKO LASANO
LÁSKOU VONÍ ZEM
LAUDATE DOMINUM
LETÍ ZEM VESMÍREM
LET THE WAY OF YOUR HEART
LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU

M

MÁDHAVA MURAHARA
MAHÁ GANAPATÉ NAMÓ NAMÓSTUTÉ
MÁJOVÝ RÁNO
MANA MÓHANA MURALI GOPÁLA
MANA MÓHANA NANDALÁL
MÁNASA BHADŽARÉ
MANASJÉKAM VAČASJÉKAM..
MÁRANÁTHA
MAŠALLÁH
MÁŠ SÍLU
MAY THE LONG TIME SUN
MILUJI BOŽE JÁ MILUJI ŽÍT
MÍR VE TVÉ MYSLI
MÍT ŽIVOT RÁD
MOJA DUŠA VZÝVÁ TEBA
MOMENTY
MOTHER I FEEL YOU UNDER MY FEET
MOUDROST A KRÁSA
MÚLA MANTRA (OM SATČITÁNANDA)
MURALI KRIŠNA
MÚRJÁ RÉ BAPA MÚRJÁ RÉ
MYSL VYKLIDNĚNÁ

N

NÁMA BHADŽÓ HARI NÁMA BHADŽÓ
NAMAH ŠIVÁJA.. MEVJÁ
NAMAH ŠIVÁJA ŠIVÁJA OM
NAMAH PARVATÍ PATAJE..
NAMÓ NAMÓ ANDŽANÍ
NAMÓ NAMÓ.. AMITÁBHAJA
NAMÓ NÁRÁJANÍ
NANDALÁLÁ JADU NANDALÁLÁ
NANDA KÉ LÁL..
NÁRÁJENA HARI..
NÁRÁJENA HARI OM
NÁRÁJENA HARI OM..
NAUČ MA PRAVDA S TEBOU..
NEBOJ
NEMLUV KDYŽ NEMUSÍŠ
NEZAPOMEŇ PROSÍM
NIC NEMUSÍŠ ALE..
NIECHAJ RIEKU TIECŤ
NITJA NITJA SUNDARA
NOC
NOTHING TO SAY


gajatri.net