2.strana Ganéša

Dříve první stránka s Ganéšou a guru bhadžany, dnes první Ganéšova.
2strana.jpg, 228 kB
*ŠRÍ VAKRATUNDA MAHÁKÁJA
*DŽEJ DŽEJ DŽEJ DŽEJ GANAPATI DÉVA
*GANÉŠA GÁJATRÍ     *GADŽAVADANÁ GADŽÁNANÁ
*OM GAM GANAPATAJÉ NAMAHA     *DŽEJ DŽEJ DŽEJ GANA NÁJAKÁ
*OM GAM GANAPATAJÉ NAMO NAMAHA     *MÚRJÁ RÉ
*GANÉŠA ŠARANAM     *ŠUKLÁMBARADHARAM VIŠNUM
*GANÉŠA GANÉŠA GAURI     *GADŽAVADANÁ GANANÁTHA
*GADŽAMUKHA GANAPATI DÉVA
*OM GANÉŠA OM GANÉŠA OM GANÉŠA OMKÁRA
*GAURÍ GANÉŠ UMA GANÉŠ     *VINÁJAKÁ VINÁJAKÁ

Dřívější 2.stránka s Ganéšou a guru bhadžany.

*PAŠUPATI TANAJÁ BÁLA GADŽÁNANA     *GANÉŠA GÁJATRÍ
*HARI NÁMA SUMÍRA     *GURU DÉVA ŠARANAM DÉVA
*OM GURU OM GURU OM GURU DÉVA     *OM PÚRNA MADAHA
*DŽAJA GURU DŽAJA GURU     *DŽAJ GANÉŠA DŽAJ GANÉŠA
*DŽAJA GURU DŽAJA GURU     *DŽAJA GURU OMKÁRA
*GANÁNAM TVÁ GANAPATI
gajatri.net