ŠIVA

AHÓ MAHÁDBHUTA LINGAM
ALAK ALAK BUM
ARUNÁČALA ŠIVA
BHÓLA BHANDARÍ BÁBÁ
BHÓLÉ KÍ DŽEJ DŽEJ
BOLÓ BOLÓ SABMILE BOLÓ
ČANDRA ŠÉKHARÁJA NAMAH OM
ČITÁNANDA RÚPAM ŠIVÓHAM
DAM DAM DAM DAM DAMARU BHADŽÉ
DHIMITA DHIMITA DHIM
DŽAJA DŽAJA ŠIVA ŠAMBÓ
DŽAJA GURU OMKÁRA
DŽAJA SÁÍ ŠANKARA
DŽAJA ŠIVA OMKÁRA
DŽAJA ŠIVA ŠANKARA BÓL BÓL
GANGA MATADŽÍ
GANGA DŽATÁDHÁRA
HARA HARA HARA HARA MAHÁDÉVA
HARA HARA GANGÉ
HARA HARA MAHÁDÉVA ŠAMBO
HARA ŠIVA ŠANKARA ŠAŠANKA ŠÉKHARA
HARI OM NAMAH ŠIVÁJA (bhadžan)
HARI OM NAMAH ŠIVÁJA 2
HARI OM NAMAH ŠIVÁJA 3
HARI OM ŠIVA OM ŠIVA OM HARI OM
HARI OM TAT SAT
HÉ ŠIVA ŠANKARA HÉ MAHÉŠVARA
HÉ ŠIVA ŠANKARA NAMÁMI
IN THE HEART ARUNÁČALA
KÁLATITÁJA SIDDHI RUPÁJA
MÁNASA BHADŽARÉ
NAMAH ŠIVÁJA.. MEVJÁ
NAMAH ŠIVÁJA ŠIVÁJA OM
NAMAH PARVATÍ PATAJE..
OM ARUNÁČALA OM
OM NAMAH ŠIVÁJA
OM NAMAH ŠIVÁJA..GIRIDŽA ŠANKARA
OM NAMAH ŠIVÁJA...HARA HARA
OM NAMAH ŠIVÁJA ..HARI OM TAT SAT
OM NAMAH ŠIVÁJA..HARI OM
OM NAMAH ŠIVÁJA..HÉJA BHAKTI
OM NAMAH ŠIVÁJA..
OM SARVA MANGALAMANGA..
OM SATJAM ŠIVAM..
OM ŠIVÁJA OM ŠIVÁJA
OM TRAJAMBAKAM..
ŠAMBO MAHÁDÉVA..
ŠANKARA SADÁ ŠIVA..
ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA..
ŠIVA GÁJATRÍ
ŠIVÁJA NAMAH OM
ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA
ŠIVÁJA PARAMÉŠVARÁJA..
ŠIVA ŠAMBO HARA..
ŠIVA ŠAMBO MAHÁDÉVA
ŠIVA ŠAMBO ŠAMBO..
ŠIVA ŠIVA MAHÁDÉVA..
ŠIVA ŠIVA ŠAMBO ŠANKARA
ŠIVO HAM
TRIPURÁRÍ ŠIVA ŠANKARA
TUMHÍ HÓ MÁTA PITÁ..

gajatri.net