S

SÁÍ AVATÁRA JUGA AVATÁRA
SÁÍ GÁJATRÍ
SÁÍ HAMÁRÁ HAM SÁÍ KÉ
SÁÍ NÁRÁJENA
SÁÍ OM
SÁÍ RÁMA HARÉ..
SÁÍ RÁMA SÁÍ RÁMA
SAMBHAVA ŠIVA ŠAMBO..
SARASVATÍ GÁJATRÍ
SARASVATÍ MAHALAKŠMÍ..
SARVA DHARMA PRIJA DÉVA
SATJAM DŽŇÁNAM..
SATJAM ÉVA DŽAJATÉ
SATJA NÁRÁJANÍ..
SATSANGATVE..
SING HALELUJA
SÍTA RÁM SÍTA RÁM
SÍTA RÁMA OM DŽAJ..
S KAŽDÝM NÁDECHEM..
SLUNCE SVĚTLEM..
SVAGATAM KRIŠNA
SVĚT JE MÍSTEM..
SVĚTÝLKO V NÁS..
SVÍTÁ NOVÝ DEN

Š

ŠAKTI DÉVÍ KÍ DŽAJA BÓLO
ŠALOM ŠALOM
ŠAMBO MAHÁDÉVA..
ŠANKARA SADÁ ŠIVA..
ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA..
ŠARANAM GURU ŠARANAM
ŠEMA ISRAEL
ŠIVA GÁJATRÍ
ŠIVÁJA NAMAH OM
ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA
ŠIVÁJA PARAMÉŠVARÁJA..
ŠIVA MAHÉŠVARA ŠIVA..
ŠIVA ŠAMBO HARA..
ŠIVA ŠAMBO ŠAMBO..
ŠIVA ŠIVA MAHÁDÉVA..
ŠIVA ŠIVA ŠAMBO ŠANKARA
ŠIVA ŠRÍ TATHÁTA..
ŠJÁMA SUNDARA MADANA..
ŠRÍ KRIŠNA MÁDHAVÁ..
ŠRÍ KRIŠNA GOVINDA HARÉ..
ŠRÍMAN NÁRÁJENA LAKŠMÍ
ŠRÍMAN NÁRÁJENÁ..
ŠRÍ MÁTÁ DŽAGEN MÁTÁ
ŠRÍ RAGHU NANDANA..
ŠRÍ RAMANA ARUNÁČALA
ŠRÍ RÁMAČANDRA..
ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁMA..
ŠRÍ VAKRATUNDA MAHÁKÁJA
ŠUKLÁMBHARADHARAM..


gajatri.net