Védské mantry

GAJÁTRÍ MANTRA
GANÁNAM TVÁ GANAPATI
LOKA SAMASTA SUKHINO..
OMKÁRAM BINDU..
OM PÚRNA MADAHA
OM SAHA NÁVAVATU
OM SARVA MANGALAMANGA..
OM SARVE BHAVANTU..
OM SARVÉŠAM SVASTIR..
OM SATJAM ŠIVAM..
OM TRAJAMBAKAM..
PRADŽŇÁNAM BRAHMA..
SATJAM ÉVA DŽAJATÉ
SATSANGATVE..
ŠRÍ VAKRATUNDA MAHÁKÁJA
TVAMÉVA MÁTÁ ČA PITÁ

ostatní mantry

BHÚMI MANGALAM
BRAHMÁRPANAM BRAHMA..
ČITÁNANDA RÚPAM..
GURUR BRAHMA GURUR..
JA DÉVI SARVA BHÚTEŠU
MANASJÉKAM VAČASJÉKAM..
OM ASATO MA SAT GAMAJA
OM DUM DURGAJÉ NAMAHA
OM AIM HRÍM KLÍM ČANMUNDAJAÍ
OM AIM SARASVATJAÍ..
OM GAM GANAPATAJÉ..
OM HAM HANUMATÉ..
OM MANI PADME HUM
OM MITRÁJE NAMAHA
OM NAMAH ŠIVÁJA
OM NAMO AMITHÁBAJA
OM NAMO BHAGAVATÉ VÁSU..
OM NAMO NÁRÁJENÁJA
OM SÁÍ RÁM
OM ŠÁNTI OM
OM ŠRÍ MAHÁLAKŠMIJÉ..
OM ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM..
OM TARE TUTARE..
RÁDHA SOÁMI DÉVA DÉVÍ
SARASVATÍ MAHALAKŠMÍ..
VIBHÚTI MANTRA

gajatri mantry

BRAHMÁ GAJÁTRÍ
DURGÁ GÁJATRÍ
GANÉŠA GÁJATRÍ
HANUMÁN GÁJATRÍ
KRIŠNA GÁJATRÍ
LAKŠMÍ GAJATRI
RÁMA GÁJATRÍ
SÁÍ GÁJATRÍ
SARASVATÍ GÁJATRÍ
ŠIVA GÁJATRÍ
VIŠNU GÁJATRÍ

gajatri.net